แผนการจัดจ้างก่อสร้าง โรงอาหาร ขนาด 260 ที่นั่ง สพป.พะเยา 1 โดย singnarin กุมภาพันธ์, 03, 2020, 08:20:56 am
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือที่ ศธ 04095 / ว 2785 โดย admin กันยายน, 02, 2019, 08:26:46 am
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน 2562 โดย สายหยุด รัศมี กรกฎาคม, 02, 2019, 16:43:19 pm
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ปี 2562 โดย สายหยุด รัศมี มิถุนายน, 27, 2019, 17:42:14 pm
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ปี 2562 โดย สายหยุด รัศมี มิถุนายน, 27, 2019, 17:37:24 pm
ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดง โดย admin มิถุนายน, 26, 2019, 16:29:10 pm
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ปี 2562 โดย admin มกราคม, 16, 2019, 07:51:47 am
แผนการจัดซื้อจัดจ้างสร้างโรงอาหารและหอประชุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา โดย singnarin พฤศจิกายน, 28, 2018, 16:14:25 pm
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองฯ โดย singnarin พฤศจิกายน, 28, 2018, 16:06:28 pm
แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ โรงเรียนบ้านภูเงิน โดย singnarin พฤศจิกายน, 22, 2018, 13:58:06 pm
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก โดย singnarin พฤศจิกายน, 22, 2018, 11:25:40 am
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองสระ โดย singnarin พฤศจิกายน, 22, 2018, 09:30:28 am
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างส้วมนักเรียนชาย 6/49 โรงเรียนบ้านค่า โดย singnarin พฤศจิกายน, 21, 2018, 10:41:49 am
แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองหล่ม โดย singnarin พฤศจิกายน, 20, 2018, 13:27:01 pm
แผนการจัดจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม โดย singnarin พฤศจิกายน, 20, 2018, 13:26:11 pm