Q&A ถาม-ตอบ ปัญหา

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของสพป.พะเยา 1 และโรงเรียนในสังกัด => หลักสูตรการพัฒนาตนเองสำหรับผู้บริหารเพื่อการประเมินผล => ข้อความที่เริ่มโดย: somkiat ที่ พฤษภาคม, 17, 2016, 09:33:10 am

หัวข้อ: เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการ
เริ่มหัวข้อโดย: somkiat ที่ พฤษภาคม, 17, 2016, 09:33:10 am
แนวทางการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา