E-News

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของสพป.พะเยา 1 และโรงเรียนในสังกัด => สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: Amungklad ที่ กรกฎาคม, 11, 2019, 11:30:23 am

หัวข้อ: ประกาศการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้...สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
เริ่มหัวข้อโดย: Amungklad ที่ กรกฎาคม, 11, 2019, 11:30:23 am
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1  แจ้งประกาศให้สถานศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)                  ตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  ทุกโรงเรียน  ดังแนบฯ