แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: [1] 2 3 ... 12
Filename Downloads ข้อความ Posted
สทศ.NEW.pdf 161 การดำเนินการสอบ RT NT O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 พฤศจิกายน, 21, 2022, 11:18:12 am
คู่มือคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2565.pdf 61 การดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พ.ศ.2565 มิถุนายน, 16, 2022, 15:55:54 pm
หนังสือ ก.ค.ศ.-ว 1.pdf 145 การดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พ.ศ.2565 มิถุนายน, 16, 2022, 15:55:54 pm
การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ.2564.pdf 231 นิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ...เพื่อเด็กพะเยา เป็นเพชรน้ำหนึ่ง พฤศจิกายน, 22, 2021, 14:39:37 pm
Model System Concept.2564.pdf 114 นิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ...เพื่อเด็กพะเยา เป็นเพชรน้ำหนึ่ง พฤศจิกายน, 22, 2021, 14:39:37 pm
หนังสือแจ้งนิเทศ รร.1-2564.pdf 209 การนิเทศ ติดตาม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มิถุนายน, 16, 2021, 15:08:25 pm
แบบนิเทศเปิดภาคเรียนที่1 ปี 2564.pdf 1430 การนิเทศ ติดตาม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มิถุนายน, 16, 2021, 15:08:25 pm
ตัวชี้วัดต้องรู้และตัวชี้วัดควรรู้.pdf 864 การนิเทศ ติดตาม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มิถุนายน, 16, 2021, 15:08:25 pm
ประกาศ สพป.พะเยา เขต 1 (ฉบับแก้ไข).pdf 175 ประกาศแนวดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย...สพป.พะเยา เขต 1 มีนาคม, 18, 2021, 16:05:00 pm
รายละเอียดเอกสารแนวดำเนินการขับเคลื่อนง.pdf 166 ประกาศแนวดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย...สพป.พะเยา เขต 1 มีนาคม, 18, 2021, 16:05:00 pm
หนังสือแจ้ง สพป.พะเยา เขต 1.pdf 257 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย สพป.พะเยา เขต 1 มกราคม, 14, 2021, 15:06:36 pm
แนวทางการขับเคลื่อนงานนโยบาย สพป.พะเยา เขต 1.pdf 216 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย สพป.พะเยา เขต 1 มกราคม, 14, 2021, 15:06:36 pm
ป้ายประชาสัมพันธ์ พย.1.jpg 193 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย สพป.พะเยา เขต 1 มกราคม, 14, 2021, 15:06:36 pm
หนังสือและคำสั่งแจ้ง รร.ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1.pdf 377 การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.พะเยา เขต 1 ธันวาคม, 25, 2020, 16:30:00 pm
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1 แจ้ง กลุ่ม รร.และ รร.ใน.pdf 160 การประชุมเพื่อมอบนโยบายผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 ธันวาคม, 14, 2020, 11:25:07 am
หน้า: [1] 2 3 ... 12