แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ชนภัทร

หน้า: [1] 2 3 ... 5
Filename Downloads ข้อความ Posted
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2567.pdf 11 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2567 เมษายน, 11, 2024, 08:47:24 am
เอกสารแนบ.pdf 38 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เมษายน, 10, 2024, 16:21:56 pm
ประกาศฯ.pdf 92 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เมษายน, 02, 2024, 10:06:21 am
1. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการลั่นกรองเบื้อนต้น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf 86 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีนาคม, 25, 2024, 14:52:46 pm
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf 57 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ มีนาคม, 22, 2024, 15:26:22 pm
705.pdf 24 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 มีนาคม, 12, 2024, 13:54:41 pm
รายงานการเงินประจำเดือน.pdf 33 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2567 กุมภาพันธ์, 12, 2024, 10:14:51 am
ว145.pdf 137 ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล มกราคม, 15, 2024, 14:25:57 pm
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู.pdf 183 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มกราคม, 15, 2024, 10:50:48 am
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566.pdf 33 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566 มกราคม, 11, 2024, 14:33:06 pm
ว105.pdf 224 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) มกราคม, 10, 2024, 13:41:00 pm
สรุปการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาการย้าย ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ).pdf 496 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) มกราคม, 10, 2024, 13:41:00 pm
ว 84.pdf 64 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 มกราคม, 09, 2024, 13:42:41 pm
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน.pdf 109 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ มกราคม, 09, 2024, 13:35:51 pm
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา.pdf 291 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาฯ มกราคม, 04, 2024, 14:20:25 pm
หน้า: [1] 2 3 ... 5