แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 8
1
แผนการจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมประถมนุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์

4
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานใน
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1

5
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

6
เกียรติบัตรการอบรม เรื่อง  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  และเขต 2
โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”


7
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

9
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือที่ ศธ 04095 / ว 2785 ลงวันที่ 30   สิงหาคม   2562
เรื่อง   ขอเชิญยื่นข้อเสนอราคาครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  (จำนวน 3 กลุ่มรายการ 206 รายการ)

ดาวน์โหลด

11
ประกาศ โรงเรียนบ้านสันต้นฝึ้ง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง ตำบลแม่อิง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

12
ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ,ป้ายโรงเรียน,ประตูรั้วและรั่วโรงเรียนบ้านดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านดง ต.ดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

14
ใบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน         
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562         
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1         

15
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต  1
.......................................

หน้า: [1] 2 3 ... 8