แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ชนภัทร

หน้า: [1] 2 3 ... 5
1
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2567

2
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์   

3
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

4
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการลั่นกรองเบื้อนต้น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

5
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

6
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

7
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2567

9
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

10
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566

11
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2567 (รอบที่ 1)

12
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 

13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ

14
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

หน้า: [1] 2 3 ... 5