แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - singnarin

หน้า: [1] 2 3 ... 19
1
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2567

2
โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสต์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

3
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

4
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) พนักงานทำความสะอาด

7
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (จ้างเหมาบริการ)
โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

9
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

10
แผนจัดซื้อจัด งบครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน  DLTV ประจำปี งปม.พ.ศ.2566  (1,132,500)

11
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี

12
รายงานผลการใช้จ่าย เงิน งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2566  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

13
 ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

14
แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่
(อุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก)

หน้า: [1] 2 3 ... 19