แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - 3501900565218

หน้า: [1] 2 3 4
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562.pdf 1791 ประกาศระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 กรกฎาคม, 18, 2019, 12:01:36 pm
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา.pdf 1439 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักในการปฏิบัติราชการฯ เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา มิถุนายน, 20, 2019, 15:29:11 pm
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี ๒๕๖๕.pdf 1113 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี ๒๕๖๕ มกราคม, 06, 2022, 09:45:18 am
การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562.pdf 1090 การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562 มิถุนายน, 21, 2019, 16:50:24 pm
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562.pdf 1081 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 กันยายน, 13, 2019, 14:02:17 pm
รายงานงบทดรอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562.pdf 980 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สิงหาคม, 07, 2019, 14:57:00 pm
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.pdf 906 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี ๒๕๖๕ มกราคม, 06, 2022, 09:45:18 am
รายงานงบทดรองประจำเดือน มิถุนายน 2562.pdf 847 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กรกฎาคม, 10, 2019, 13:51:01 pm
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน2562.pdf 845 รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน 2562 มิถุนายน, 14, 2019, 10:27:15 am
รายงานงบทดลองน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562.pdf 768 รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562 มิถุนายน, 14, 2019, 10:28:29 am
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.pdf 662 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี ๒๕๖๕ มกราคม, 06, 2022, 09:45:18 am
สิ่งที่ส่งมาด้วย-3-ปฏิทินการย้ายครู-ปี-2565.pdf 640 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี ๒๕๖๕ มกราคม, 06, 2022, 09:45:18 am
สิ่งที่ส่งมาด้วย-4-รายละเอียดตัวชี้วัด.pdf 592 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี ๒๕๖๕ มกราคม, 06, 2022, 09:45:18 am
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.pdf 576 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี ๒๕๖๕ มกราคม, 06, 2022, 09:45:18 am
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.pdf 574 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี ๒๕๖๕ มกราคม, 06, 2022, 09:45:18 am
หน้า: [1] 2 3 4