แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - 3501900565218

หน้า: [1] 2 3 4
Filename Downloads ข้อความ Posted
แนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา).pdf 78 แนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันในการสอบคัดเลือกนักเรียนไทยแข่งขันทางวิชาการ เมษายน, 21, 2022, 13:48:17 pm
แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและเก็บข้อมูลภาษีที่ดิน ฯ.pdf 218 สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ที่ ศธ 04095/ว 965 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เมษายน, 21, 2021, 17:39:03 pm
สิ่งที่ส่งมาด้วย-4-รายละเอียดตัวชี้วัด.pdf 592 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี ๒๕๖๕ มกราคม, 06, 2022, 09:45:18 am
สิ่งที่ส่งมาด้วย-3-ปฏิทินการย้ายครู-ปี-2565.pdf 640 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี ๒๕๖๕ มกราคม, 06, 2022, 09:45:18 am
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.pdf 574 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี ๒๕๖๕ มกราคม, 06, 2022, 09:45:18 am
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.pdf 662 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี ๒๕๖๕ มกราคม, 06, 2022, 09:45:18 am
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.pdf 576 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี ๒๕๖๕ มกราคม, 06, 2022, 09:45:18 am
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.pdf 906 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี ๒๕๖๕ มกราคม, 06, 2022, 09:45:18 am
ว641.pdf 398 โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและ มีนาคม, 02, 2022, 11:28:29 am
ว 289 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ประจำปี พ.ศ.2563.pdf 506 ประกาศผลสอบการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ฯ ปี 2563 มกราคม, 24, 2020, 15:16:38 pm
รายละเอียดรายการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564.pdf 90 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตุลาคม, 08, 2021, 16:02:03 pm
รายงายงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564.pdf 80 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 มกราคม, 07, 2022, 14:57:30 pm
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน2562.pdf 845 รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน 2562 มิถุนายน, 14, 2019, 10:27:15 am
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562.pdf 118 รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 พฤศจิกายน, 07, 2019, 10:30:51 am
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564.pdf 107 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 มิถุนายน, 10, 2021, 09:19:47 am
หน้า: [1] 2 3 4