แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: [1] 2 3 ... 11
Filename Downloads ข้อความ Posted
การประชุมจัดทำแผนนิเทศบูรณาการ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 659 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน กันยายน, 15, 2019, 21:16:56 pm
การนิเทศและจัดทำแผนการนิเทศภายในโรงเรียน (ดร.เจตนา เมืองมูล สพฐ.).ppt 1004 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน กันยายน, 15, 2019, 21:16:56 pm
เอกสารแนวทางการนิเทศบูรณาการ สพฐ.2562.doc 1052 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน กันยายน, 15, 2019, 21:16:56 pm
ตย.แผนการนิเทศระดับปฐมวัย.docx 645 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน กันยายน, 15, 2019, 21:16:56 pm
ตัวอย่างแผนการนิเทศระดับประถม-ม.ต้น.docx 622 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน กันยายน, 15, 2019, 21:16:56 pm
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 895 ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning กันยายน, 10, 2019, 22:26:57 pm
Master Series.jpg 1884 การจัดอบรมกิจกรรม “ART Teacher Seminar” สิงหาคม, 07, 2019, 09:26:17 am
แบบตอบรับครูผู้เข้ารับการอบรม.docx 985 การจัดอบรมกิจกรรม “ART Teacher Seminar” สิงหาคม, 07, 2019, 09:26:17 am
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 1073 การจัดอบรมกิจกรรม “ART Teacher Seminar” สิงหาคม, 07, 2019, 09:26:17 am
ประกาศ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 930 ประกาศการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้...สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กรกฎาคม, 11, 2019, 11:30:23 am
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.docx 1033 ประกาศการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้...สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กรกฎาคม, 11, 2019, 11:30:23 am
หนังสือแจ้งโรงเรียน.pdf 810 การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 กรกฎาคม, 10, 2019, 08:38:06 am
รายงานนโยบายที่ 2 e-MES ตชว.15-16.docx 935 การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 กรกฎาคม, 10, 2019, 08:38:06 am
หลักสูตรสถานศึกษา e-MES ตชว.15-16.xlsx 983 การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 กรกฎาคม, 10, 2019, 08:38:06 am
Active Learning. e-MESตชว30.xlsx 1061 การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 กรกฎาคม, 10, 2019, 08:38:06 am
หน้า: [1] 2 3 ... 11