แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: [1] 2 3 ... 11
Filename Downloads ข้อความ Posted
เกณฑ์การประกวดโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำป 2561.docx 12180 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2561 พฤษภาคม, 17, 2018, 21:14:55 pm
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร.docx 10175 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 09, 2018, 09:06:06 am
แนวดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.พะเยา เขต 1.docx 7368 การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 พฤศจิกายน, 24, 2014, 14:49:20 pm
แบบนิเทศตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 7 - 15.docx 6107 แบบนิเทศตามมาตรฐานการศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 ตุลาคม, 02, 2014, 13:33:11 pm
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.สพป.พเยา เขต 1.docx 5537 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 pm
แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559.doc 5183 การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พฤษภาคม, 29, 2016, 22:19:22 pm
แบบประเมิน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.doc 3745 แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"รายงานผลตัวชี้วัดตามระบบKRS กรกฎาคม, 18, 2017, 05:38:37 am
ระเบียบศธ.ว่าด้วยการบริหารหลักสูตร.2544.pdf 3340 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 09, 2018, 09:06:06 am
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน.pdf 2647 แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กรกฎาคม, 12, 2014, 21:24:29 pm
หนังสือแจ้ง.jpg 2641 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 09, 2018, 09:06:06 am
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.jpg 2637 แจ้งโรงเรียนรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กรกฎาคม, 05, 2018, 13:40:11 pm
หนังสือราชการ สพฐ..pdf 2592 แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กรกฎาคม, 12, 2014, 21:24:29 pm
รายชื่อโรงเรียน.jpg 2465 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 pm
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐.pdf 2463 การดำเนินการตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 มิถุนายน, 05, 2017, 21:06:24 pm
กำหนดการอบรม(พว.).jpg 2449 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ตามมาตรฐานสากล มีนาคม, 30, 2016, 14:15:51 pm
หน้า: [1] 2 3 ... 11