แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: [1] 2 3 ... 11
Filename Downloads ข้อความ Posted
โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกมิติที่ 2 ภาคเรียนที่ 2-2557.xlsx 752 แจ้งการรายงานจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2557 มีนาคม, 26, 2015, 11:15:19 am
โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกมิติที่ 1 ภาคเรียนที่ 2-2557.xlsx 742 แจ้งการรายงานจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2557 มีนาคม, 26, 2015, 11:15:19 am
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐.pdf 2463 การดำเนินการตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 มิถุนายน, 05, 2017, 21:06:24 pm
โครงการรักษ์ภาษาไทย สพป.พะเยา เขต 1.pdf 652 การจัดกิจกรรมแข่งขันสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ประจำปี 2560 มิถุนายน, 13, 2017, 19:16:30 pm
แบบสำรวจรายชื่อผู้เข้าอบรม.docx 520 การประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ พฤษภาคม, 16, 2016, 20:27:57 pm
แบบสำรวจรายชื่อครูวิชาการ....docx 607 การประชุมสัมมนาในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 มิถุนายน, 06, 2015, 20:30:43 pm
แบบสำรวจความต้องการอบรม.docx 615 โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีนาคม, 04, 2016, 14:01:44 pm
แบบสำรวจครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ.docx 673 การประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์) กรกฎาคม, 01, 2014, 10:07:51 am
แบบสอบถาม.rar 847 ด่วนที่สุด การรายงานการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กุมภาพันธ์, 15, 2015, 12:57:39 pm
แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย.docx 1393 แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"รายงานผลตัวชี้วัดตามระบบKRS กรกฎาคม, 18, 2017, 05:38:37 am
แบบรายงานสมรรถนะผู้เรียน(ทวงงาน).xlsx 585 แจ้งด่วนรายงานข้อมูลสมรรถนะผู้เรียน 2556 กรกฎาคม, 01, 2014, 18:49:07 pm
แบบรายงานสมรรถนะผู้เรียน(ทวงงาน).xlsx 564 แจ้งด่วนมากส่งรายงานสมรรถนะผู้เรียน ปีการศึกษา 2556 กรกฎาคม, 07, 2014, 14:23:42 pm
แบบรายงานผลการประเมิน การอ่าน เขียน คิดคำนวณ 2556 มัธยม(ขอใหม่).xlsx 650 แจ้งรายงานตามจุดเน้นของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรกฎาคม, 01, 2014, 18:56:07 pm
แบบรายงานผลการประเมิน การอ่าน เขียน คิดคำนวณ 2556 มัธยม(ขอใหม่).xlsx 535 แจ้งด่วนมากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กรกฎาคม, 07, 2014, 14:28:24 pm
แบบรายการนิทรรศการ.2559.docx 582 แจ้งรายการนิทรรศการงานมหกรรมทางวิชาการ 2559 มีนาคม, 23, 2016, 15:30:14 pm
หน้า: [1] 2 3 ... 11