แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: [1] 2 3 ... 11
Filename Downloads ข้อความ Posted
สพฐ. พุทธศักราช 2556.PDF 1997 มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สพฐ. พุทธศักราช 2556 พฤศจิกายน, 18, 2013, 13:03:57 pm
สพป.พะเยา 1.docx 1513 แบบนิเทศติดตามผล สพป.พะเยา เขต 1 กุมภาพันธ์, 07, 2014, 14:25:31 pm
จุดเน้น สพฐ.2557.pdf 1127 จุดเน้นการดำเนินงาน สพฐ.2557 กุมภาพันธ์, 07, 2014, 20:57:36 pm
หนังสือราชการ สพป.พย. เขต 1.pdf 852 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน สพฐ. กุมภาพันธ์, 12, 2014, 16:08:21 pm
คู่มือจุดเน้น พัฒนาผู้เรียน..docx 1899 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน สพฐ. กุมภาพันธ์, 12, 2014, 16:08:21 pm
รหัสจุดเน้นสถานศึกษา สพป.พย.1.xlsx 756 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน สพฐ. กุมภาพันธ์, 12, 2014, 16:08:21 pm
แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ.pdf 1490 แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ มีนาคม, 05, 2014, 10:59:37 am
รายการตัวชี้วัดที่ยังไม่มีแบบทดสอบในระบบ Triple A.xlsx 1278 การกรอกข้อมูลตามรายการตัวชี้วัดในระบบฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา มีนาคม, 05, 2014, 17:26:11 pm
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานจุดเน้น มิติที่ 1-2 กรณีที่ยังไม่ครบถ้วน.xlsx 788 ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน มีนาคม, 25, 2014, 13:57:10 pm
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน.pdf 1162 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 14, 2014, 08:47:32 am
ประกาศ สพฐ.2557.pdf 1155 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 14, 2014, 08:47:32 am
แบบฟอร์มข้อมูลสมรรถนะผู้เรียน 2556.xlsx 830 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร พฤษภาคม, 20, 2014, 08:23:00 am
หนังสือราชการ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 659 การประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์)สู่ความเป็นเลิศ มิถุนายน, 16, 2014, 13:18:05 pm
ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการประถมศึกษา.docx 601 การประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์)สู่ความเป็นเลิศ มิถุนายน, 16, 2014, 13:18:05 pm
ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับมัธยมศึกษา.docx 598 การประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์)สู่ความเป็นเลิศ มิถุนายน, 16, 2014, 13:18:05 pm
หน้า: [1] 2 3 ... 11