แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 11
Filename Downloads ข้อความ Posted
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.jpg 2446 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 pm
รายชื่อโรงเรียน.jpg 2465 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 pm
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.สพป.พเยา เขต 1.docx 5537 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 pm
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.jpg 1839 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:19:16 pm
รายชื่อโรงเรียน.jpg 1928 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:19:16 pm
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.สพป.พเยา เขต 1.docx 720 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:19:16 pm
หนังสือแจ้ง สพป.พย.1.jpg 1733 การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มีนาคม, 19, 2019, 09:26:02 am
แบบรายการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา พ.2551.pdf 1744 การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มีนาคม, 19, 2019, 09:26:02 am
แบบรายการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา พ.2551.doc 1198 การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มีนาคม, 19, 2019, 09:26:02 am
เอกสารทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติ.2560.pdf 724 การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มีนาคม, 19, 2019, 09:26:02 am
หนังสือ สพป.พย.1.jpg 1760 การประชุมสัมมนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 สิงหาคม, 06, 2018, 11:35:23 am
ตารางการประชุมสัมมนา.pdf 693 การประชุมสัมมนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 สิงหาคม, 06, 2018, 11:35:23 am
หนังสือแจ้ง สพป.พย.1.pdf 679 วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 กรกฎาคม, 19, 2018, 14:18:48 pm
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2561 https.pdf 768 วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 กรกฎาคม, 19, 2018, 14:18:48 pm
ประกาศผลกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ.2561.pdf 864 ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมทักษะภาษาไทย เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ปี 2561 กรกฎาคม, 19, 2018, 14:16:33 pm
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 11