แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 11
Filename Downloads ข้อความ Posted
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.jpg 2637 แจ้งโรงเรียนรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กรกฎาคม, 05, 2018, 13:40:11 pm
แบบติดตามการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา.xls 1023 แจ้งโรงเรียนรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กรกฎาคม, 05, 2018, 13:40:11 pm
ประกาศผลการแข่งขันความสามารถทักษะด้านภาษาไทย สพป.พะเยา เขต 1.pdf 664 ประกาศผลการแข่งขันความสามารถทักษะด้านภาษาไทย สพป.พะเยา เขต 1 มิถุนายน, 18, 2018, 11:06:50 am
การจัดกิจกรรมภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่.2561.pdf 712 การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ปี 2561 พฤษภาคม, 31, 2018, 17:11:21 pm
การยกเลิก มฐ.และสาระการเรียนรู้.2551.pdf 655 การยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ พฤษภาคม, 31, 2018, 17:09:25 pm
หนังสือราชการ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 599 การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ปี 2561 พฤษภาคม, 24, 2018, 20:46:07 pm
สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf 872 การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ปี 2561 พฤษภาคม, 24, 2018, 20:46:07 pm
กำหนดการจัดกิจกรรมแข่งขันสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย.docx 1211 การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ปี 2561 พฤษภาคม, 24, 2018, 20:46:07 pm
แบบตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาาาไทย ประจำปี 2561.docx 1141 การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ปี 2561 พฤษภาคม, 24, 2018, 20:46:07 pm
หนังสือแจ้งรร..jpg 2092 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2561 พฤษภาคม, 17, 2018, 21:14:55 pm
ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย สพป..pdf 1330 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2561 พฤษภาคม, 17, 2018, 21:14:55 pm
เกณฑ์การประกวดโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำป 2561.docx 12180 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2561 พฤษภาคม, 17, 2018, 21:14:55 pm
หนังสือ สพป.พย.1.jpg 1527 ขอส่งคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 16, 2018, 09:04:03 am
คำสั่ง สพฐ..pdf 621 ขอส่งคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 16, 2018, 09:04:03 am
หนังสือแจ้ง.jpg 2641 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 09, 2018, 09:06:06 am
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 11