แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: [1] 2 3 ... 11
Filename Downloads ข้อความ Posted
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (พว.).pdf 744 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (พว.) มีนาคม, 21, 2016, 13:34:30 pm
หนังสือราชการ.jpg 1660 โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีนาคม, 04, 2016, 14:01:44 pm
แบบสำรวจความต้องการอบรม.docx 615 โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีนาคม, 04, 2016, 14:01:44 pm
สพป.พะเยา 1.docx 1513 แบบนิเทศติดตามผล สพป.พะเยา เขต 1 กุมภาพันธ์, 07, 2014, 14:25:31 pm
แบบนิเทศตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 7 - 15.docx 6107 แบบนิเทศตามมาตรฐานการศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 ตุลาคม, 02, 2014, 13:33:11 pm
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน.pdf 1162 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 14, 2014, 08:47:32 am
ประกาศ สพฐ.2557.pdf 1155 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 14, 2014, 08:47:32 am
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน.pdf 2647 แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กรกฎาคม, 12, 2014, 21:24:29 pm
หนังสือราชการ สพฐ..pdf 2592 แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กรกฎาคม, 12, 2014, 21:24:29 pm
แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ.pdf 1490 แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ มีนาคม, 05, 2014, 10:59:37 am
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.jpg 2637 แจ้งโรงเรียนรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กรกฎาคม, 05, 2018, 13:40:11 pm
แบบติดตามการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา.xls 1023 แจ้งโรงเรียนรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กรกฎาคม, 05, 2018, 13:40:11 pm
รายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 18 โรงเรียน.xlsx 647 แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"รายงานผลตัวชี้วัดตามระบบKRS กรกฎาคม, 18, 2017, 05:38:37 am
แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย.docx 1393 แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"รายงานผลตัวชี้วัดตามระบบKRS กรกฎาคม, 18, 2017, 05:38:37 am
แบบประเมิน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.doc 3745 แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"รายงานผลตัวชี้วัดตามระบบKRS กรกฎาคม, 18, 2017, 05:38:37 am
หน้า: [1] 2 3 ... 11