แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: 1 ... 6 7 [8]
106
                       ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
            เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิตศาสตร,และวิทยาศาสตร,สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
                                 จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2555

107
หลักสูตรการพัฒนาตนเองสำหรับผู้บริหารเพื่อการประเมินผล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง : การใช้ผล ONET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน,

เชิญดาวโหลดด้านล่าง

108
สพป.พะเยา เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด
ประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน รับชมการแพร่ภาพออก
อากาศสด การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย (NBT) ในวันที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 10.00-
11.00 น. ด้วย

109
ขอให้โรงเรียนบ้านแม่กา บ้านภูเงิน บ้านปางงุ้น และเจริญใจ กรอกข้อมูลบ้านพักนักเรียน และบ้านพักครู เพื่อประกอบการขอรับงบประมาณสำหรับซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน และบ้านพักครู สำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและพื้นที่ยากลำบาก ส่งให้ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต 1 ทาง E-mail : kseesen2002@gmail.com ภายในวันที่ 17 มกราคม 2556 ด้วย

110
รายชื่อผู้รับเกียรติบัตร / โล่ งานวันครูประจำปี 2556   วันพุธที่ 16  มกราคม  พ.ศ. 2556  ณ  หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาค

111
ประชาสัมพันธ์, การสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศ,

113
 การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า: 1 ... 6 7 [8]