แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8
91
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(ตามโครงการคืนครูให*นักเรียน)

92
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ด้วยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอความอนุเคราะห์ ขอให้โรงเรียนกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Teblet) สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ของปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา ผ่างทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ที่ http://210.1.20.54/~tablet/survey2.php โดยให้ใช้ Username เป็นรหัสโรงเรียน 10 หลัก คือ 10............
ตามด้วยรหัสโรงเรียน SMIS เช่น 1056010001 เป็นของโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย เป็นต้น ขอให้โรงเรียนกรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556

94
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 10 พฤษภาคม 2556 ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งผลงานรับรางวัลของคุรุสภาแต่ละรางวัล แต่ละประเภท สังกัดโรงเรียนใน สพป.พะเยา เขต 1 ดูรายละเอียดได้ทาง E-Office

95
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพป.พะเยา 1 วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

96
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

97
รับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติจบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์  สนใจติดต่อ ผอ.เสน่ห์ อัศวมงคล โรงเรียนบ้านปาง 08-1950-6771
ภายในวันศุกร์ที่ 8  มีนาคม 2556

100
ด่วนมาก !!

รายละเอียด  ..
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ได้มีการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแทนชุดเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
      รายละเอียดตามประกาศและปฎิทินการดำเนินงาน

101
ตารางสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 กำหนดสอบ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดกำหนดสอบ ตามตารางสอบดังที่แนบมาพร้อมนี้

102
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพป.พะเยา 1 วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556

104
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1
เรื่อง  ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
ประจำปี  พ.ศ.  2556    ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8