แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - singnarin

หน้า: [1] 2 3 ... 19
Filename Downloads ข้อความ Posted
ตัวอย่างการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน.zip 128403 ตัวอย่างการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน กรกฎาคม, 30, 2014, 16:09:16 pm
แผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้.docx 33376 แผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ระดับโรงเรียนตามนโยบาย “ปี 2562 มกราคม, 18, 2020, 10:40:51 am
แบบกรอกข้อมูลด้านสุขภาพ โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส.doc 20333 ด่วนที่สุด ที่ ศธ04095/3428 ขอข้อมูลด้านสุขภาพของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมฯ ตุลาคม, 12, 2015, 15:22:56 pm
การประกันภายใน.pptx 13296 เอกสารประกอบการอบรม การพัฒนาระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา มีนาคม, 20, 2018, 15:24:17 pm
รายละเอียดโครงการแผ่นดินธรรมฯ ทภ.๓.pdf 11906 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง กองทัพภาคที่ 3 พฤศจิกายน, 14, 2014, 14:53:31 pm
SAR ครู (4 มฐ.).docx 11242 ส่ง File การจัดทำ SAR ของครู และของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559 เมษายน, 24, 2017, 10:33:36 am
แนวทางประเมินเศรษฐกิจพอเพียง.ppt 10948 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สพป.พย.๑ กรกฎาคม, 23, 2015, 10:33:41 am
การประเมินคุณภาพภานอก รอบสี่.pptx 8062 เอกสารประกอบการอบรม การพัฒนาระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา มีนาคม, 20, 2018, 15:24:17 pm
ตัวอย่าง SAR ของสถานศึกษา.docx 7493 ส่ง File การจัดทำ SAR ของครู และของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559 เมษายน, 24, 2017, 10:33:36 am
การประเมินแนวใหม่.pptx 7005 เอกสารประกอบการอบรม การพัฒนาระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา มีนาคม, 20, 2018, 15:24:17 pm
เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล2562.docx 5373 แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พฤษภาคม, 24, 2020, 19:23:05 pm
การเขียน SAR.pptx 3305 เอกสารประกอบการอบรม การพัฒนาระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา มีนาคม, 20, 2018, 15:24:17 pm
สถิติสอบครู กศจ.พะเยา.pdf 2980 รายงานข้อมูลประจำวัน จำแนกตามกลุ่มวิชาเอก เมษายน, 03, 2017, 15:07:33 pm
แบบติดตามการซื้อหนังสือของโรงเรียน (ปีงบประมาณ 2559).docx 2976 แบบติดตามการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด มิถุนายน, 29, 2016, 15:10:49 pm
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา2558.ppt 2965 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สพป.พย.๑ กรกฎาคม, 23, 2015, 10:33:41 am
หน้า: [1] 2 3 ... 19