แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - singnarin

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 19
Filename Downloads ข้อความ Posted
ว1016.pdf 96 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 เมษายน, 11, 2022, 13:50:27 pm
งบหน้า 115 และ 9.pdf 695 รายชื่อข้าราชการครุูยื่นขอย้ายเข้าดำรงตำแหน่งในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 กุมภาพันธ์, 22, 2022, 20:20:24 pm
แผนจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประถมน.pdf 169 การจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมประถมนุสรณ์ กุมภาพันธ์, 22, 2022, 11:03:39 am
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ภาษาอังกฤษ).pdf 213 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ กรกฎาคม, 21, 2021, 16:27:47 pm
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอ.pdf 165 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน พฤษภาคม, 25, 2021, 09:35:08 am
แบบนิเทศนโยบายอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย.pdf 706 แบบนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบาย 2 + 1 พฤษภาคม, 18, 2021, 10:58:48 am
แบบนิเทศนโยบายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร.pdf 338 แบบนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบาย 2 + 1 พฤษภาคม, 18, 2021, 10:58:48 am
แบบนิเทศคิดเลขเร็ว คิดเลขเป็น.pdf 474 แบบนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบาย 2 + 1 พฤษภาคม, 18, 2021, 10:58:48 am
แบบนิเทศเปิดภาคเรียนที่1 ปี 2564.pdf 855 แบบนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบาย 2 + 1 พฤษภาคม, 18, 2021, 10:58:48 am
รายงานผลการติดตาม (กตปน)ปี 2563.pdf 191 รายงานผลการติดตาม (กตปน.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พฤษภาคม, 12, 2021, 16:02:29 pm
คู่มือติดตาม ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 -2563 สพป.พะเย.docx 258 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีนาคม, 08, 2021, 09:11:12 am
แนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาเครือข่ายนวั.pdf 364 แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา กุมภาพันธ์, 25, 2021, 14:27:50 pm
x.jpg 257 แบบสำรวจการเช่าบ้านอยู่จริง แต่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านทางราชการได้ พฤศจิกายน, 27, 2020, 15:30:59 pm
x1.jpg 288 แบบสำรวจการเช่าบ้านอยู่จริง แต่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านทางราชการได้ พฤศจิกายน, 27, 2020, 15:30:59 pm
สำรวจค่าพาหนะสำหรับโรงเรียน (1).xlsx 1020 แบบรายงานผลการจัดสรรค่าพาหนะ ภาคเรียนที่ 1/2563 พฤศจิกายน, 24, 2020, 15:48:46 pm
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 19