แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - singnarin

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 19
16
แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่
(อุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก)

19
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

20
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

21
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศการศึกษา และบุคคลทั่วไป
https://eva.obec.go.th/vote/

23
แจ้งให้โรงเรียนยืนยันนักเรียนเข้าสอบ​ รอบสอง​ ระดับประเทศ​  ประจำปี​ 2565​   ในระบบ​   ภายใน​ วันที่​ 4​ พ.ค.65
เอกสารดังแนบ

24
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

25
รายชื่อข้าราชการครุูยื่นขอย้ายเข้าดำรงตำแหน่งในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1

26
การจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมประถมนุสรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

28
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

30
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 19