แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - singnarin

หน้า: 1 ... 17 18 [19]
271
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูมืออาชีพ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

272
แบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเช้ารอบเพื่อไปแข่งขันพาทีสร้างสรรค์
และการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษรอบสอง  ระดับภูมิภาค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
[/b]

273
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ (รถยนต์บรรทุกกระบะ)

274
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพป.พะเยา 1 วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2556

275
การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะ          ในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา

ให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการประกวดแข่งขันให้เสร็จสิ้นและแจ้งรายชื่อผู้ชนะแต่ละรายการส่ง สพป.พะเยา เขต 1   ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 โดยมีกิจกรรมแข่งขัน

277
ตามหนังสือ ที่ ศธ 5109.04095/237 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2556
เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ตามข้อ 3 ในหนังสือให้จัดส่งผลการคัดเลือกไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกาาพะเยา เขต 1 ภายในวันที่ 7 พ.ค. 2556 นั้น
ให้เปลี่ยนเป็น วันที่ 7 มิ.ย. 2556
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกาาพะเยา เขต 1

278
การอบรมพัฒนาครู Coadching and mentoring ที่อบอมในวันที่ 25 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2556  ให้ใช้หลักฐานใบเสร็จค่าเช่าที่พักด้วย

279
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพป.พะเยา 1 วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

280
เรียน ผู้บริหารโรงเรียน
ตามที่โรงเรียนได้ส่งหลักฐานค่าจ้างจัดสถานที่และค่าจ้างพาหนะนำส่งนักเรียนมาสอบ NT ป.3
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ขณะนี้ฝ่ายการเงินได้ตรวจหลักฐานแล้ว พบว่าหลายโรงเรียนหลักฐานไม่ครบ 
ขึงขอความกรุณาส่งเพิ่มเติมหรือแก้ไข ดังรายการที่แนบพร้อมนี้

หน้า: 1 ... 17 18 [19]