แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - singnarin

หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 19
63
ให้รายงานผลคะแนนสอบนักเรียนมายัง phayaonitad101@gmail.com ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 63

65
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 260 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบลงทุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

68
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

69
แผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ระดับโรงเรียนตามนโยบาย “ปี ๒๕62 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

70
ประชาสัมพันธ์เรื่องย้าย
แจ้งให้ข้าราชการครูที่ประสงค์ขอย้ายเข้าดำรงตำแหน่งในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1
ประจำปี 2563
ให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบตัวชี้วัด ถึง สพป.พะเยา เขต 1 จำนวน 1 ชุด

71
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

74
แนวปฏิบัติการทดสอบการอ่านการเขียนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
 นักเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 (ครั้งที่ 2)

75
ขอเปลี่ยนแปลงที่แยู่เว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลข้อสอบกลางทุกสังกัด ของพะเยา เขต 1 เป็น
https://forms.gle/ZKyeC2GcrPdKSGk28

หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 19