ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศแนวดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย...สพป.พะเยา เขต 1  (อ่าน 404 ครั้ง)

Amungklad

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 83
    • ดูรายละเอียด
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  ๑ เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด  จึงได้กำหนดแนวดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564–2565 สู่การปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด  “สพป. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1 เป็นเพชรน้ำหนึ่ง” และมีกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ที่มุ่งพัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ   พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล”   โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง    และมีความสุข   ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551   โดยมีรายละเอียด  ตามเอกสารแนวดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจำปี  2564 – 2565 สู่การปฏิบัติ  แนบท้ายประกาศนี้