ผู้เขียน หัวข้อ: นิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ...เพื่อเด็กพะเยา เป็นเพชรน้ำหนึ่ง  (อ่าน 124 ครั้ง)

Amungklad

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 83
    • ดูรายละเอียด
การนำแนวคิดเชิงนโยบาย...นิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สู่การปฎิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1
“ นิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพื่อเด็กพะเยา เป็นเพชรน้ำหนึ่ง ” ตามแนวนโยบายของนายสวัสดิ์  แสงขัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 – 2565  ให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่  วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม   และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงได้กำหนดแนวทางนำนโยบายสู่การปฏิบัติภายใต้แนวคิด “สพป.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1  เป็นเพชรน้ำหนึ่ง” และมีกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย   ที่มุ่งพัฒนาองค์กร  ให้พร้อมบริการพัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน อย่างมืออาชีพ และพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล” โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข   ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  รายละเอียดดังแนบฯ
                                                                                                                    โดย นายเอี่ยม  มังคลาด  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                                                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โทร.089-5554884