ผู้เขียน หัวข้อ: แบบฟอร์มเบิกค่าพาหนะรับส่งนักเรียนไปสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  (อ่าน 15109 ครั้ง)

สุรางค์ ประเทศ

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 72
    • ดูรายละเอียด
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และนำส่งเบิกจ่าย ณ สนามสอบโดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เบิกค่าพาหนะและค่าตอบแทนครูผู้ดูแลนักเรียนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามสอบของนักเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เบิกจ่ายได้ 2 วัน คือวันที่ 8 หรือ 9 กุมภาพันธ์ 2557 โดยแต่ละสนามสอบติดต่อขอรับเงินได้จากเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้
    ระดับประถมศึกษา
       1. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)
         นางนิภาพร ไชยรินทร์        ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    2. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพะเยา
   นางกระต่าย  วงศ์เรือง                    นักวิชาการเงินและบัญชี
   3. สนามสอบโรงเรียนบ้านต๋อม
   นางสาวสายหยุด  รัศมี                  เจ้าพนักงานพัสดุ
       4. สนามสอบโรงเรียนบ้านค่า
       นางโสภี  คำชูสังข์               เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
       นางจินดา  แสงศรีจันทร์        นักวิชาการเงินและบัญชี
     5.สนามสอบโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
   นายเฉลิมพล  หนูกลัด             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   นายพีระพงษ์  กัลยา               เจ้าพนักงานพัสดุ
   6.สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 
         นางสาวอรนุช  ศิริไกรกุล            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     ระดับมัธยมศึกษา
     1. สนามสอบโรงเรียนบ้านไร่อ้อย
         นายสมเกียรติ  อ้อยหวาน          ศึกษานิเทศก์สพป.พะเยา 1
       2.   สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
         นางภัทรภร  รัตนชมภู            ศึกษานิเทศก์สพป.พะเยา 1                    
       3. สนามสอบโรงเรียนบ้านร่องห้า
         นางสาวสุพิน  ไชยจำเริญ           ศึกษานิเทศก์สพป.พะเยา 1            
     4. สนามสอบโรงเรียนบ้านจำไก่
         นางสาวคัชรินทร์  มหาวงศ์        ศึกษานิเทศก์สพป.พะเยา 1
       5. สนามสอบโรงเรียนพินิตประสาธน์
         นายบุญเรียบ  มองมูล             ศึกษานิเทศก์สพป.พะเยา 1
หมายเหตุ 1.กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สพป.พะเยา เขต 1 ขอสงวนสิทธิ์การเบิกจ่ายเงิน
             2.ค่าพาหนะใช้บุคคลภายนอกเท่านั้น ครู นักการภารโรง ผู้บริหารโรงเรียนไม่มีสิทธิ์รับเหมารับส่งนักเรียนโดยแนบเอกสารประกอบตามรายละเอียดดังแนบ
             3.กรณีค่าตอบแทนครูอย่าลืมแนบคำสั่งแต่งตั้ง หรือหนังสือสั่งการให้ครูผู้ขอเบิกเป็นผู้ดูแลนักเรียน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์, 06, 2014, 16:09:19 pm โดย สุรางค์ ประเทศ »