ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ต โดย ชนภัทร พฤษภาคม, 07, 2024, 15:43:36 pm
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค โดย Adisai พฤษภาคม, 01, 2024, 09:18:10 am
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาย้ายตำแหน่งครู ปี 2567 โดย singnarin เมษายน, 22, 2024, 19:32:03 pm
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ โดย Adisai เมษายน, 19, 2024, 14:49:00 pm
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดย ชนภัทร เมษายน, 10, 2024, 16:21:56 pm
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดย ชนภัทร เมษายน, 02, 2024, 10:06:21 am
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายตามผลการสอบแข่งขันฯ โดย Adisai เมษายน, 01, 2024, 21:42:53 pm
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร. และ ผอ.ร.ร. โดย Adisai มีนาคม, 29, 2024, 13:37:29 pm
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดย ชนภัทร มีนาคม, 25, 2024, 14:52:46 pm
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ โดย ชนภัทร มีนาคม, 22, 2024, 15:26:22 pm
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายตามผลการสอบแข่งขันฯ โดย Adisai มีนาคม, 22, 2024, 09:14:11 am
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดย ชนภัทร มกราคม, 15, 2024, 10:50:48 am
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดย Adisai มกราคม, 12, 2024, 09:59:19 am
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โดย Adisai มกราคม, 11, 2024, 13:02:28 pm
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) โดย ชนภัทร มกราคม, 10, 2024, 13:41:00 pm