รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนฯ โดย Adisai เมษายน, 28, 2023, 10:26:49 am
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดย singnarin เมษายน, 20, 2023, 13:08:50 pm
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดย Adisai มกราคม, 27, 2023, 13:48:23 pm
แก้ไขเพิ่มเติมการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดย ชนภัทร มกราคม, 17, 2023, 14:36:12 pm
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี2566 โดย ชนภัทร ธันวาคม, 29, 2022, 16:00:47 pm