แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - 3501900565218

หน้า: [1] 2 3
1
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

2
แนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

3
รายงานการเงิน ประจำเดือน ภุมภาพันธ์ 2565

4
โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

5
รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2565

6
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565

7
รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564

8
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี ๒๕๖๕ (ส่งเอกสารประกอบการย้าย จำนวน 1 เล่ม)

9
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

10
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

11
แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและเก็บข้อมูลภาษีที่ดิน ฯ

12
รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2564

13
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2563

14
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563

15
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2563

หน้า: [1] 2 3